SLEDUJ!!!7. - 8. 2. - Zahradní železnice na uniiPovídka FUJ

Všecny díly ke stažení


Náhodná fotka

18-let.jpg

Kam dál


Uživatel

Železničář

Oddílová Wikipedie (slovník)

• posunovač - Vykonává posun kolejových vozidel v obvodu železniční stanice, železniční vlečky nebo v depu kolejových vozidel
• železniční depo - (dříve nazývané výtopna) je především určené pro odstavování a údržbu kolejových vozidel
• šturc (zarážedlo) - kolejový nárazník, zařízení sloužící k nouzovému zastavení nebo alespoň zbrzdění kolejového vozidla na konci koleje (tzv. kusá kolej)
• výpravčí - dopravní zaměstnanec provozovatele dráhy, který řídí provoz vlaků a posunu ve stanicích, výhybnách a odbočkách
• signalista - na pokyn výpravčího nebo osoby řídící posun přestavuje výhybky a výkolejky nebo návěstidla
• výhybkář - pracovník určený k obsluze výhybek.
• kolej - součást svršku železniční, skládá se ze dvou kolejnic a pražců
• návěstidlo - v dopravě slouží k předávání informací o řízení dopravy
• Námezník - se umisťuje mezi dvě sbíhající se koleje
• hektometrovník - sloužící k označování stometrových úseků na železniční trati
• Vechtrovna - v železničářském slangu strážní domek u trati. Malé obydlí strážníka tratě, přejezdu nebo zastávky.
• Veksl - slangově výhybka
• Perón - nástupiště
• Ajznboňák - nádražák (železniční zaměstnanec)
• Fíra - strojvedoucí (řídí vlak, lokomotivu)