Zdroj: http://www.tokamaradi.cz/index.php?a=358  •  Vydáno: 24.8.2020 16:37  •  Autor: Roman Doubrava

Letní tábor Araluenští hraničáři (17. - 26.7.2020)

Celá zem je v nebezpečí. Je potřeba vycvičit více zdatných bojovníků. Přidej se k nejlepším z nejlepších a staň se novou generací královských hraničářů.

Ze všech možných jsme za hraničářské učně přijali pouze jedenáct uchazečů. Rozděleni do třech týmů: Uklizecí četa, Duncanova družina, NOHA, se učili umění boje, výrobě zbraní a hraničářským dovednostem. Avšak kvůli nastávající válce s Morgarathem, pánem Deštných hor, museli vykonávat práci jako plnohodnotní hraničáři. Vystopovali a zneškodnili zabijácké Kalkary. Pronásledováním krvelačných Wargalů získali cenné informace o plánovaném útoku na království. Spálili most a přemohli udatné Skandijce, čímž zabránili nepřátelskému vojsku vpadnout Araluenské armádě do zad. A nakonec pomohli celou válku vyhrát a pochytat všechny vlastizrádce. Za odměnu jim král Duncan daroval mapu k pokladu, kterou zdárně rozluštili a poklad si spravedlivě rozdělili.

Společný hraničářský pokřik:
Hraničáři borci jsou, ničeho se neleknou. Araluenu pomáhají, v lese všechno dobře znají. Šíp do luku nasadí, Morgaratha porazí. S minimální námahou, celou válku vyhrajou!

Pokřik Duncanovy družiny:
Duncanova družina do dobrodružství de, divochy dostanem, dračí doupě dobijem, dokud držíme dubový dlist, děsně drsně dojdem dom.

Pokřik NOHA:
NOHA chrání hranice, umí to fakt velice, naše šípy letí, vyhneme se smrti, plížit umíme se, v hodně hustém lese.
N - nejlepší! O - ochránci! H - hranic! A - Araluenu! ..."dup"...

Pokřik Uklízecí čety:

FOTO Z TÁBORA - ZDE KE STAŽENÍ

heslo: muna